Türkiye Varlık Fonu!

06.02.2017 09:28
 •  A 

21 Temmuz tarihli ''Türkiye Bu Oyunu Bozar!'' başlıklı yazımı yeniden okursanız, Kamu Ortaklığı Fonu gibi bir fon kurulması görüşümü göreceksiniz. İşte bu yazıdan bir süre sonra kurulmuş olan TVF, bu kapsamda bir fondur. Bakan ağzından ulaşması beklenen tahmini büyüklüğü 200 Milyar Dolar civarında hedeflenmektedir. 

TVF Aktarılan Şirketler!
            Bakanlar Kurulunca, bazı şirket hisseleri Türkiye Varlık  Fonuna aktarıldı.

              Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma  AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT),  Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT)  sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon  AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel  Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) Türkiye Varlık Fonuna  aktarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

              Bu kararın uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri  gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarına belirlemeye Başbakan yetkili kılındı.

              Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta,  İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların tahsislerinin kaldırılarak  Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırıldı.

              Söz konusu taşınmazlar devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar  Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmeye devam edecek.
             Öte yandan Bakanlar Kurulunca Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait  veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar lira tutarındaki kaynağın en geç  aktarım tarihini izleyen 3 ay içinde geri ödenmek kaydıyla Varlık Fonuna  aktarılması kararlaştırıldı.

SON DAKİKA!
             THY ve Halkb ile ilgili kamu payları da TVF'na aktarıldı.

 

             Hükümet, Türkiye Varlık Fonu’nun büyük projeleri finanse etmek için kurulacağını ve tahmini hedefin 200 milyar dolar olduğunu açıkladı.

             Kuruluş amacı, yöntemi, kaynakları tartışılan Türkiye Varlık Fonu'nun hükümet açısından hedefini Başbakan Binali Yıldırım şöyle özetledi: “Türkiye bütçe açığı olan, dış kaynakla ekonomisini büyüten bir ülke. Dolayısıyla bütçe açığını, cari açığı daha fazla açmadan kaynak oluşturarak, büyük projeleri gerçekleştirmek ve Türkiye’nin ekonomik göstergelerini dengede tutmak için Türkiye Varlık Fonu (TVF) kuruluyor.”


               Varlık Fonu Sistemi Nasıl İşletilecek?

               Önce Başbakanlık’a bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere TVF Yönetimi AŞ kurulacak. Bu şirketin 50 milyon lira olan kuruluş sermayesi, Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Şirketin yönetim kurulu, başkan ve üyeleri ile genel müdürü başbakan tarafından atanacak.

                Fonun Kaynakları Neler Olacak?

               TVF’nin kaynakları, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve fona devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu’ndan fona aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından oluşacak. Ayrıca Bakanlar Kurulu’nca fona aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilen kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklar ile fon tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onay aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklar da yer alacak. Bu kapsamda örneğin bireysel emeklilik sistemi (BES) gibi fonlar üzerinden aktarmalar da kaynak olacak.


                 Denetim Nasıl Sağlanacak?

                 TVF Yönetimi AŞ ve bu şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, TVF ve kurulacak alt fonlar bağımsız denetime tabi olacak. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu konuda büyük tartışma çıkması nedeniyle, AKPCHP ve MHP’nin ortak öneriyle fonun müfettişlerden oluşan bir komisyonca denetlenmesi kabul edildi. Bu komisyon Başbakan tarafından oluşturulacak. Nihai karar ise Genel Kurul’da netleşecek. Denetim raporu önce Bakanlar Kurulu’na, her haziranda da Plan Bütçe’ye gidecek. Şirket, SPK kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uyacak.


               Kısacası gündemi takip etmeyenlerinizin Varlık Fonuna devirler ile ilgili gelişmeleri görüp de panikleyecekleri birdurum söz konusu değil. Benzerleri birçok gelişmiş ülkede yapılan bir fon düzenlemesi. Hatta benzer fonların dünya genelindeki büyüklüğünün 12 Trilyon Dolar civarında olduğu hesaplanıyor.

 
               BİST Nereye Gidiyor?
               Teknik olarak nerelere gidebileceğini geçen haftaki yazılarımda da bulabilirsiniz. Ayrıca son Strateji yazılarımda BİST'in ucuz olduğunu ve olası teknik hedeflerini bulabilirsiniz. Ama kısa vadede neler olabileceğini tekniklere bakarak tahmin etmeye çalışmak daha doğru olabilir. 


               Hepinize iyi bir hafta dilerim.
 

    Saygılarımla

    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_


 • 03.02.2017
  09:27

  Kısmi Kar Satışları Görülebilir! Bilanço karları bitince kısmi bir kâr realizasyonu yaşanabilir. Bilançoların endeks için en önemlileri de, endeksi en çok etkileyen banka hisseleridir. Onların ikisi dışında karları geldi. Son kalanlar da gelince yıl sonu bilanço etkisi geçebilir. Bu nede... Devamı »

 • 02.02.2017
  09:28

  Tabii eğer olur da BİST eski ifade ile 2,5 Cent'e denk gelen 25.000 Dolar endekse ulaşacak olursa, Dolar kuru da 3,76 civarında kalırsa BİST şimdiye kadarki TL bazında en yüksek tarihi zirvesi olan 93.116 seviyesini geçip, yeni TL endeks rekorunu görebilir diye düşünüyorum! Şu an bankalar ile BİST... Devamı »

 • 01.02.2017
  09:35

  3 Ocak 2017'de 103.820 seviyesine kadar hızla yükseliş yaşayan Dolar Endeksi(DXY) bu yükselişi esnasında BİST gibi gelişmekte olan ülke endekslerini olumsuz etkiliyordu. Dolar endeksinin daha da yükselişinden çekinilirken, bir süredir bu endekste bir geri çekilme yaşanıyor. Dün 99.430 seviyesine gel... Devamı »

 • 31.01.2017
  09:09

  Dün neredeyse tüm dünya borsaları düşerken, Dolar endeksinde yükseliş varken, üstüne bir de geçen cuma gecesi Fitch ve S&P not ve görünüm indirimleri yapmışken BİST tek başına dünyanın günü en büyük yükseliş ile kapatan borsası oldu. Şimdi eğer bu gelişme için; ''Zaten BİST çok ucuzdu, zaten Fitch... Devamı »

 • 30.01.2017
  10:57

  Yanlış okumadınız, piyasalar Fitch'e aynen bu karşılığı vermiş oldular. Fitch not indirimi sonrasında yaşanan açılışa bakınca bu başlığı çok daha doğru buluyorum. Hatta sadece Fitch'in değil, hiç hesapta yokken hemen ortaya atlayıp Türkiye'nin görünümünü düşürmüş olan S&P'nin de Fitch ile birlikt... Devamı »