Sitenin İşlevi ve Kullanım Özellikleri

 •  A 
 1. Hızlı Uyarı Penceresi(HUP)!
  Ekranınızda başka işlerinizle ilgilenirken, siteye girilen yeni bir veride, Hızlı Uyarı Penceresi ile görsel ve sesli olarak uyarılırsınız. Gelen Hızlı Uyarı mesajını tıkladığınız zaman, mesajın detaylı halini görebilirsiniz. Verileri devamlı güncellemeden de, Hızlı Uyarı Penceresi ile takip edebilirsiniz. Siteyi ve Hızlı Uyarı Penceresini akıllı telefonlarınızla da takip edebilirsiniz.
  NOT: HUP özelliği iphone alt yapısı desteklemediği için sadece ios'lar dışında kalan diğer tüm android telefonlarda kullanılabiliyor. İos alt yapısı da desteklediği anda iphoneler de de kullanılacaktır.(Bir süredir HUP özelliği mobil cihazlarda kullanılamıyor. Şimdilik, PC, tablet ve laptoplarda düzenli çalışıyor! Bu sorunu gidermek için sitemizi yeniden yaptırıyoruz. Tamamlanınca tüm telefonlar dahil yeniden kullanılıyor olacak)
 2. Sürekli Ve Güncel Öngörüler Paylaşılır!
 3. Seans öncesi, seans içi ve seans sonrası uygun görülen her anda ve ani gelişmelerde, piyasa beklentileri ve teknik analize dayalı hisse öngörülerinin paylaşıldığı, aktif bir sitedir.
 4. Site İçi Arama Filtresi!
  Sitenin üst kısmında bulunan "Site İçinde Aramaya Başla" satırına sormak istenilen soruyla ilgili kilit kelime ya da kelimeler yazıldığında, önceden bu konu ile ilgili yer almış soru ve cevapları görebilirsiniz. Bu sayede hem aynı sorular tekrarlanmıyor olur, hem de akıldaki bir sorunun cevabı kolayca bulunmuş olur.
 5. Aktif Soru - İletişim Paneli!
  Soru ve mesajlarınız belli bir zaman ile sınırlanmadan, fırsat bulunan her anda cevaplanıp yayınlanır. Ancak elinizde bulunan, alım sebebinin ne olduğunu bilmediğimiz, öneriler listesinde bulunmayan hisse sorularınız cevap bulmaz. Aynı şekilde hisseler ve alım satım ile ilgili ne yapmanız gerektiği gibi size ait olması gereken kararlarda yorum yapılmaz.

  Ayrıca, aynı Site İçi Arama filtresinde olduğu gibi, Soru-İletişim panelinde de başlık kısmına aklınızdaki sorulara ait kilit kelimeleri yazdığınız zaman, önceki ilgili soru ve cevapları görebilirsiniz.

  Hisse sorularınızın cevapları sadece teknik analize göre verilir.
 6. Teknik Analize Dayalı Hisse ve Vob Tahminlerini Bulabilirsiniz!
  Tamamen kişisel teknik analiz düşüncelerine dayalı hisse senedi ve vob öngörülerini "Teknikanaliz/Al-Sat" ve "VOB" bölümlerinde bulabilirsiniz.. Ayrıca; altın, döviz, parite ve dış endekslerin tekniğe dayalı beklentilerini bulabilirsiniz.
 7. Takibi Kolay Hisse ve Vob Öngörüleri Tablosu!
  Açık ve kapanmış önerilerinin renklendirmesi ve "Açık", "Kapalı", "Tümü" gibi filtreler, ayrıca tabloların üstünde hisse ve tarih bazlı arama filtreleriyle öngörüleri çok kolay takip edebilirsiniz. Gerçekleşmeleri de kolayca görürsünüz.

  Teknik Analiz/Al-Sat Tablosu Tanımlamaları;
  Öngörü Tipi; Alım öngörüleri yeşil, satış öngörüleri olursa kırmızı renk ile ifade edilir.
  Öngörü/ÖGY; Öngörü; Tekniği yapılan öneriye uygun olduğu varsayılan hissenin borsa kodu yer alır. ÖGY; Hissenin önceki öngörülerinin gerçekleşme yüzdelerini gösterir.
  Öngörü Fiyatı; Teknik analize göre alım ya da satım için uygun olduğu varsayılan fiyattır. Öngörü tipi neyse(Yeşil ise alım, kırmızı ise satım) öngörü fiyatı o yöndeki işlemi ifade eder. 
  1.Direnç; Teknik olarak hissenin görmesi beklenen ilk yaklaşık fiyattır.
  Revize Direnç; İlk öneri sonrasında, gelişen teknik analiz görüntülerine göre yaklaşık hedefin(1.direnç) yukarı ya da aşağı yenilenmesidir. Eğer bir öngörüde revize hedef varsa, geçerli olan yaklaşık hedef (1.direnç) değil revize dirençtir.
  Sonraki Direnç; Öngörüde bulunan hissenin tekniğine göre, yaklaşık ya da revize hedefi geçmesi halinde, sonrası için de teknik olarak görmesi beklenebilecek bir seviye varsa, bu seviye sonraki hedef olarak gösterilir. Amaç; ilgili hisse teknik olarak sonraki hedefi de görme ihtimali taşıyor uyarısını yapmaktır. Ancak öncesindeki yaklaşık hedef ya da revize hedef önemli bir direnç olabileceği için, sonraki hedef ihtimali öncesindeki verilen seviyelerin geçilmesi halinde geçerlilik kazanır. Öngörü yapıldığı zaman, sadece yaklaşık hedef varsa, teknik olarak yapılması gereken; alınan hissenin yaklaşık hedef fiyata, ya da bir- iki kademe altına peşinen yazılmasıdır.
  Eğer sonraki direnç, ilk yükseliş/düşüş öngörüsü ile aynı anda girildiyse; bu takdirde 1.direnç bana yeter diyenler 1.dirence satış yazmayı tercih edebilirler. Madem sonraki direnç de var orayı da görme ihtimali varsa bekleyeceğim diyenler, 1.dirence yazmayıp sonraki dirence yazmayı ya da fiyat hareketlerine göre karar vermek için izlemeyi tercih edebilirler. Sonraki direnç olan hisseler, teknik potansiyeli daha fazla olarak öngörülmüş hisselerdir!

  * Destek direnç kademelerinde görülen "?" işareti o yöndeki son direnç ya da destek, yukarı ya da aşağı kırılırsa hareketin devamı olabileceğini ifade eder. Fiyatlar "?" hanesine yaklaştığında, teknikleri uygun ise daha altındaki ya da daha üstündeki teknik seviyeler girilecektir.
  * Eğer kademelerde "?" işareti yoksa, o yöndeki fiyat beklentisinin girilmiş olan en düşük, ya da en yüksek fiyat seviyesi ile sınırlı olduğunu bilmek gerekir.

  Beklenti Yüzdesi; Öngörü fiyatı ile 1.direnç arasındaki, ya da varsa revize direnç arasındaki getiriyi gösterir. Revize direnç girilmişse, beklenti yüzdesi revize direnç fiyata göre hesaplanır.
  Zararkes; Bu fiyat seviyesi görüldüğü zaman, hisse hakkındaki teknik beklentinin olumsuz etkileneceği varsayılan fiyat seviyesidir. Zararkes ile birlikte destek seviyesi de varsa, zararkesi gören hissenin destek seviyesine kadar inip, yeniden döneceği varsayılmaktadır. Bu takdirde yapılması tavsiye edilen zararkeste verip, destek seviyesi ya da bir-iki kademe üstünden verilmiş olan total rakamla alınabilecek adeti geri almaktır. Bu yapılabilirse, ilk maliyet aşağı düşürülmüş olacaktır. Bu sayede yeniden yükseliş yaşanırsa, kâra geçme seviyesi ilk öngörü maliyetine göre daha düşük olabilecektir.
  Zararkes bulunmayan öngörülerde; bu hisse hakkındaki beklenti iyidir. Düşse de teknik olarak bir sorun yoktur. Geçici bir durum olacağı varsayılır. Bu nedenle de, herhangi ani gelişen bir sebep nedeniyle gevşeyebilecek hisseye zararkes konursa yapılabilecek satışın hatalı olabileceği varsayılır.
  Zararkes var ama Destek Fiyatı Olmayan Öneriler; Hisse ilk öngörü sonrasında var olan zararkesi görürse ve o anda öneri detaylarında bir destek seviyesi girilmemişse (zararkesin görüldüğü anda kontrol ediniz. Bazen ilk anda girilmeyen destek, sonrasında girilebilir), bu teknik olarak ilgili hissenin beklentisinin bozulduğunu ve zararkese verip, gerekirse zararla posizyon kapatılması öngörüsünü ifade eder. Beklemekte fayda olmayacağı düşüncesi ile yapılır.
  Destek Zararkes üstünde ise; ilgili hissenin teknik olarak bu fiyata kadar düşmesinin bir risk teşkil etmeyeceğini ifade eder. Yani ilk anda öngörü fiyatı verilmiş olabilir ama, sonrasında destek seviyesine kadar inse de sorun yok demektir. Hatta bu tip öngörülerde, ilk anda alım yapmamış olanlar destek fiyat seviyesine gelince alım yapmayı düşünebilirler.
  Destek Zararkes Altında İse; Bu takdirde zararkes görülürse, destek fiyata kadar teknik bir düşüş ihtimali öngörülüyor demektir. Zararkeste verilip, destekten almak ve maliyeti düşürmek hedeflenebilir.
  Destek Hiç Yoksa; düşüş öngörülmüyor demektir.
  Açıklama; Verilen öngörülerin tamamı teknik analize göre verildiği için, teknik sebebin gösterildiği yerdir. Teknik analiz bilen yatırımcılar için görüşlerini değerlendirmek açısından önemli olabilir. Teknik analiz bilmeyen yatırımcıların bu tabirlerin açıklamasını bilmelerinin çok önemi yoktur. Bir çok teknik kritere göre öngörüde bulunulur. Ama en ağırlıklısı ve kolayı açıklama kısmında basit ifadelerle gösterilir. Teknik tabirlerin izahatları yapılmaz. İnternette teknik analiz terimleri içinden bulunup, öğrenilebilir. Kısacası açıklama kısmı teknik analiz bilenlerin kontrolü içindir. Yoksa esas olan öngörüdeki hisse ve rakamlardır.
  Tarih; Yapılan öngörünün zaman detayını gösterir. Bir öngörüde revize , sonraki direnç, zararkes ve destek seviyesi varsa, bu detayların da zamanları gösterilir. Böylece ilgili fiyatın ne zaman girildiği anlaşılmış olur.
  Gerçekleşme; İlgili öngörünün başarılı, başarısız ya da aynı fiyatla mı kapatılmış olduğunu gösterir. İşaret ve renkler ile ifade edilmiştir. Gerçekleşme olan öngörü kapatılmış demektir. Açık duran öngörülerde ise beklentiler sürüyor demektir.

  UYARI; Sonuçta yapılan tüm teknik öngörü ve girilen tüm diğer direnç beklentileri ve detayları kişisel teknik analiz düşüncesine göre verildiği için, bir düşünce paylaşımıdır. Hiç bir kesinlik taşımaz. Doğru çıkabileceği gibi, yanlış da çıkabilir. Esas olan kâr yapmak olduğu için, kişisel düşüncelerinize göre kararlarınızı almalısınız. İlgili düşüncelere katılıp-katılmamak sizlerin kararı olacaktır.
 8. Destek - Direnç Tablosu!
  Açık pozisyonların tekniklerine göre destek-dirençlerini görebilirsiniz.

  Destek-Direnç Tablosu teknik olarak hareketlenme beklediğim ama tam emin olamadığım hisselerin de gösterildiği bir tablodur. Bu tabloda yer alan hisselerde verilen ilk destek-direnç kademelerinin aşağı yukarı kırılması ya da geçilmesi halinde bir sonraki destek ya da direncin hedefleneceği beklenir.

  Bu nedenle eğer ilk direnç olarak verilen seviye ile ikinci direnç seviyesi arasındaki oran yüksek ise, bu direnç seviyesi kırılınca alım yapmak teknik olarak uygun olur. Bazen hisselerin ani hareketlenmesi nedeniyle bu ilk direncin kırıldığını farkedemediğimiz için Teknik Analiz tablosuna dahil etmekte geç kalınabilir.

  Aynı durum destek kademeleri için de geçerlidir. İlk kademe aşağı kırılırsa, bir alttaki desteği görme riski vardır.

  Bir kez daha belirtmeliyim ki, Destek - Direnç Tablosu bir teknik analiz öneri tablosu değildir! Sadece tekniklerine göre olası hareketlenmesi beklenen hisseler için bir takip ve uyarı tablosudur. Sonrasında grafikleri daha net görüntüler içerirse, bu tabloda yayınlanmasından sonra teknik analiz öngörülerine de dahil edilebilirler.

  * Destek direnç kademelerinde görülen "?" işareti o yöndeki son direnç ya da destek, yukarı ya da aşağı kırılırsa hareketin devamı olabileceğini ifade eder. Fiyatlar "?" hanesine yaklaştığında, teknikleri uygun ise daha altındaki ya da daha üstündeki teknik seviyeler girilecektir.

  * Eğer kademelerde "?" işareti yoksa, o yöndeki fiyat beklentisinin girilmiş olan en düşük, ya da en yüksek fiyat seviyesi ile sınırlı olduğunu bilmek gerekir.

  Sizler rakamların söylediklerini öğrenip, al-sat tablosunu beklemeden de kendi kararlarınızı alabilirsiniz.
 9. Yüksek Gerçekleşme Performansı!
  Anasayfada görebileceğiniz gerçekleşme pastası ile geçmiş önerilerimizin gerçekleşme oranını görebilirsiniz. Ancak geçmiş dönem gerçekleşme oranı gelecek için kesin bir beklenti yaratamaz. Sadece bir referans olabilir. Yapılacak öneriler, teknik analize dayalı kişisel görüşler olduğu için, hiç bir gerçekleşme garantisi ve taahütü taşımaz. Hepsi gerçekleşebileceği gibi, hiçbirisi de gerçekleşmeyebilir. Şuana kadarki gerçekleşme yüzdesini anlık olarak ana safyadaki gerçekleşme pastasından güncellemelerle görebilirsiniz.