Arsan Şirket Açıklaması!

10.05.2023 23:11
  •  A 

Arsan 11 Mayıs Perşembe işleme Açılıyor!
              06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası işlem sırası kapatılan Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den (şirket) talep edilen bilgilerin, son olarak şirketin 10/05/2023 tarihinde yaptığı özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu dikkate alınarak işlem sırası (ARSAN.E) 11/05/2023 tarihli seans başlangıcıyla birlikte yeniden işleme açılacaktır.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde;

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremi sonrası
üretim tesislerimizde  oluşan hasarlar
sebebi ile faaliyetlerimize ara vermek zorunda kaldık. Bugün itibarıyla mevcut
durumumuz hakkında değerli ortaklarımıza bilgi vermek isteriz. İştiraklerimiz:

1-Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
faaliyetine kesintisiz devam etmektedir.

2-Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. faaliyetine
kesintisiz devam etmektedir.

3-Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. faaliyetine
kesintisiz devam etmektedir.

4-Bağlı ortağımız Arman Tekstil Turizm Yatırım Ve
Dış Ticaret A.Ş.'ne ait İstanbul'daki Ajia Otel depremden etkilenmemiş, faaliyetine
devam etmektedir.

5-Arsan Otel deprem sonrası çalışanlarımıza hizmet
vermiş, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren müşteri kabulüne başlamış, faaliyeti
devam etmektedir.

6-İplik tesislerimiz tamamıyla hasar görmüş, bununla
ilgili 222.609.669,90 TL sigortadan hasar ödemesi alınmıştır.

7-Dokuma Tesisimizde oluşan hasar ile ilgili 56.383.795,05
TL hasar ödemesi sigorta firmasından alınmış, binanın ve makinaların çalışır
hale getirilmesi için tarafımızdan işlemler başlatılmıştır.

1 Ocak 2024 tarihinde üretime başlamayı
hedeflemekteyiz.

8-Örme boya ve dokuma boya tesislerimizin hasar tespit
çalışmaları devam etmekte, burası için 50 milyon TL avans olarak sigortadan
şirketinden alınmıştır. Buranın çalışır hale getirilmesi faaliyetlerinin
sigorta şirketi tarafından sağlanmasını talep etmekteyiz ve bu tesislerin de
sene sonuna kadar faaliyete geçeceğini öngörmekteyiz.

9- Kar kaybı sigortamız dolayısıyla çalışamadığımız
süre boyunca geçen üretim kaybımızın şirketimize etkisinin minimum olacağını
düşünmekteyiz.

10- Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesinde bulunan
hasar görmeyen Örme tesisimizde en geç örme boya tesisinin faaliyete geçmesi
ile üretime başlayacaktır.

11-Deprem dolayısıyla Arsan Tekstil olarak
hesapladığımız zarar yaklaşık 540 milyon TL' dir.(Arsan Dokuma,  örme boya, dokuma boya, Arsan Center, Arsan Tekstil
iplik tesisleri). Hasarlı binalarımızda 44 milyon TL değerindeki emtia bulunmaktadır.
Bunun ne kadarının hasarlı olduğu netleşmemiştir. Sigorta firmasının
çalışmaları devam etmektedir.

12-Şu ana kadar sigorta firmasından hasara karşılık
278.993.464,95 TL, avans olarak ta 50 milyon TL almış bulunmaktayız.

13-Örme Boya, dokuma boya ve iplik boya
tesislerindeki zararla ilgili ödemelerinde kısa sürede geleceğini düşünmekteyiz.

14-Kar kaybı ile ilgili ödeme için sigorta
şirketinden haber beklemekteyiz.

15-Şirketimizin borçluluğu yok denecek kadar azdır.

16-Depremden bu yana alacaklarımızın tamamına
yakınını tahsil etmiş bulunmaktayız.

17-Şirketimiz finansal olarak oldukça iyi durumdadır.

18-Dokuma, Örme, Dokuma Boya ve Örme Boya Üretim
tesislerimizin sene sonunda tüm makinaların (hasar kısmı çok az da olsa)
revizyondan geçirilerek tam kapasite çalışacağını öngörmekteyiz.

19-Tamamıyla hasar gören iplik tesislerimiz için
sonraki süreçte yatırım yapıp yapmamaya karar vereceğiz. İplik ihtiyacımızı
örme ve dokuma boya üretimine geçtiğimizde yurt içi üreticilerden veya ithal
yolu ile karşılayacağımızı düşünmekteyiz.

Saygılar sunarız.

Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.


    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_