TÜFE Nisan'da Yıllık %43.68!

03.05.2023 10:00
  •  A 

TÜFE Nisan'da Yıllık %43.68 geldi.

Nisan ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %43,68, aylık %2,39 oldu - TÜİK
              TÜFE, 12 aylık ortalamalara göre Nisan ayında +67.20% (önceki ay: +70.20%) - TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

üketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %43,68, aylık %2,39 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %66,62 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,93 ile haberleşme oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %48,02, aylık %2,74 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,48 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında Yurt İçi-ÜFE yıllık %52,11, aylık %0,81 arttı - TÜİK
              
Yurt içi üretici fiyat endeksi, Nisan ayında 12 aylık ortalamalara göre: %+105,50 arttı (önceki ay: +113.73%)

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %52,11, aylık %0,81 arttı
 
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %48,24 arttı
 
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %63,87, imalatta %48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %50,27 ve su temininde %72,84 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %41,11, dayanıklı tüketim malında %50,57, dayanıksız tüketim malında %72,13, enerjide %49,93 ve sermaye malında %51,46 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,54 arttı
 
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,42 artış, imalatta %2,54 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %16,98 azalış ve su temininde %1,63 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,26 artış, dayanıklı tüketim malında %2,32 artış, dayanıksız tüketim malında %3,57 artış, enerjide %9,72 azalış ve sermaye malında %3,07 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
 
Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %1,03 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %116,52, içecekler %113,06, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %93,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
 
Aylık en yüksek azalış; %16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %5,37 ile tütün ürünleri, %3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %4,13, gıda ürünleri %4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.                  Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_