Mart Cari İşlemler Dengesi -589 Milyon $ Açık Verdi!

13.05.2019 10:04
  •  A 

Mart Cari İşlemler Dengesi -589 Milyon $ Açık Verdi! (Beklenti;967 Milyon Dolar) ...TCMB
              Cari işlemler Dengesi 12 aylık dönemde 12.83 Milyar Dolar Açık verdi
              Cari açık Ocak-Mart döneminde 1.94 Milyar Dolar
              Net Hata ve Noksan Mart ayında -4.3 Milyar Dolar
              Net Hata ve Noksan Ocak-Mart Döneminde -5.02 Milyar Dolar.     

Altın hariç cari işlemler hesabı Mart ayında 439 Milyon Dolar fazla verdi 
              Enerji hariç cari işlemler hesabı Mart ayında 2.45 Milyar Dolar fazla verdi.
              Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Mart ayında 3.48 Milyar Dolar fazla verdi.


    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_