Soru - Cevap (Kozal)

  •  A 
BA*** YE*** ÇO*** 09.05.2024 20:51
Konu / Hisse Kodu: Kozal
Hocam kozal bilanço suda geldi kısa Br yorum yapabilir misiniz? Teşekkür ederim
Cevap 10.05.2024 08:47

Günaydın.

Öncelikle çok adil bir piyasada değiliz! Biilgilere sahip olanlar bizlere göre avantaj elde ediyorlar. SPK'nın bu durumlara çok hassas olması lazım. Dokuz aylıktaki 4.5 Milyar TL kar yıl sonunda 406 Milyon TL'ye düşmüş. 2023 bilançosundaki 2-4 Milyar TL'lik esas faaliyet karları bu yıl nasıl oluyorsa çok düşük milyon TL'lere hatta zararlara dönmüşler. Son karın için de ertelenmiş vergi geliri desteği olmasa zarar bilanço açıklayacakmış. 

Demek ki, hisse bu nedenle koptu gidiyor derken geri dönüyordu hep. Anlayamadığım şekilde olumsuz bir bilanço görüyorum. Net parasal pozisyonlarda 7.3 Milyar TL zarar yazılmasının etkisi var sanırım. Ama bunlar neden enflasyon muhasebesi yüzünden vergi vermemek için mi bilemiyorum. Kısacası olumsuz bir bilanço gördüm. Beklentilerimi olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum.


    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_

Cevap 10.05.2024 09:33

Az önce şirketten bilanço ile ilgili gelen açıklama benim dikkat çektiğim detaylara ışık tutmuş. Açıklama şu şekilde;

Şirketimizin 01.01.2023
- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, "Türkiye Muhasebe Standardı 29
Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (TMS 29)" hükümlerine
göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal
tabloları 09.05.2024 tarihinde kamuya açıklanmış olup,

Şirketimizin
borçluluk yapısının çok düşük olması, bilanço aktifinin büyük kısmının nakit ve
benzeri varlıklardan oluşması,  öz kaynaklarının varlıklar karşısında çok
güçlü olması, buna bağlı olarak öz kaynakların enflasyon değerlemesine tabi
tutulmasına karşın, nakit ve finansal varlıkların değerlemeye tabi olmaması
neticesinde mevcut durum oluşmuştur.

Enflasyon
Muhasebesi uygulanmasa;  Faaliyet
Raporunda da belirtiğimiz üzere 2022 yılında 4.010.200.000.-TL, olan net
karımız  % 43  artış ile 5.732.400.000.-TL olarak
açıklanacaktı.

Enflasyon
Muhasebesi uygulanmış mali verilere göre; 
2022 yılında 3.305.000.000.-TL olarak oluşan zarar, 2023 yılında  406.100.000.-TL kar olarak gerçekleşmiştir.

Zaman zaman KAP sisteminde de yayınladığımız
şirketimiz aleyhine verilen bazı  mahkeme
kararları nedeni ile üretimde düşüş oluşmuş, Ağrı-Mollakara projemiz 2023 yılı içerisinde
ihale edilerek, bir an önce üretime başlanılmasına yönelik faaliyetlerimiz
hızlıca devam etmektedir.

2023
yılında yapılan 598.000.000.-TL bağış ve yardımın yaklaşık 400.000.000.-TL.lık kısmı 6 Şubat Kahraman Maraş depreminde oluşan
kayıpların telafisine yönelik AFAD'a yapılan bağış ile 40.000.000.-TL sı yine
deprem bölgesine yapılan diğer bağışlardan oluşmakta olup, kalanın  büyük kısmı okul yaptırmak amacıyla kullanılmıştır.
Bu durum değişik tarihlerde KAP'da yayınlanmıştır. Ayrıca son 3 yılda
şirketimizce Ülkemizin değişik yerlerinde (6) okul yaptırılıp Milli Eğitim
Bakanlığı'na teslim edilmiştir.

2023
yılında, % 100 oranında artan asgari ücret ile % 65 oranında artış kaydeden enflasyon
ve bunlara bağlı olarak personel ücretlerindeki artışlar ile diğer girdi
maliyetlerdeki artışlar da net kar artışında olumsuz etki oluşturmuştur.

Şirket
Yönetimi her konuda azami tasarrufa önem vermekte olup, büyük kısmı personel
gideri, hukuk gideri, denetim ve danışmalık giderinden oluşan GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ sadece % 12 aratarak 2022 yılında 840.918.000.-TL iken 2023 yılında
944.180.000.-TL olarak gerçekleşmiş, 2.607 adet olan personel sayısı 116 kişi
azalarak 2.491 kişiye düşmüştür.

Diğer
taraftan şirket olarak arama ve sondaj faaliyetlerine çok önem verilmekte olup,
daha önce 2023 Yılı Umrek Raporu olarak Kap'da yayınladığımız ve detayı
faaliyet raporunda da verilen verilere göre, 2022 yılında 2.025.000.-ONS olan
Görünür ve Muhtemel Rezervlerimiz % 22 oranında artarak 2023 yılında
2.465.000.-ONS'a yükselmiştir.

Şirketimiz
her zaman yatırımcılarımıza doğru bilgileri zamanında vermiş olup, ayrıca yatırımcılarımızı desteklemek için her türlü imkanı kulanmıştır. 2023 yılında
% 2.000 bedelsiz sermaye artışının yanı sıra 1.281.000.000.-TL temettü ödemesi
yapmış ve 1.372.000.000 TL pay geri alımı gerçekleştirmiştir.

Kamuoyunun
bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_