Soru - Cevap (TTKOM)

  •  A 
BÜ*** BÜ*** 10.03.2022 23:45
Konu / Hisse Kodu: TTKOM
Aydın Bey,
TTKOM'un dün akşam Bloomberg'te geçen TVF haberi ile bu sabah 10,50 gapli açılışı sonrası günboyu sürekli düşerek 9,75 ile kapatmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu akşam da "TVF, LYY Telekomünikasyon ile TTKOM'un yüzde 55’ini satın almak için sözleşme imzaladı" haberi geldi. Yarın sabah ve kısa vadede sonrası nasıl olur sizce? Bir de 10,50 öngörünüzden 2 saat sonra 10.19 öneriniz geldi. Zaten öneriniz varken neden? Ben daha önce şahit olmamıştım. Bu beklentinizle mi ilgili?
Cevap 11.03.2022 09:18

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

İlgi'de kayıtlı açıklama ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("TTKOM") paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu ("TVF") ile,
TTKOM sermayesinin %55'ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("LYY") sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama
yazılı payın, TVF'ye satışı amacıyla görüşmelere başlanıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; LYY'nin sahibi olduğu TTKOM sermayesinin %
55'ine denk gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının TVF'ye 1,650,000,000 USD (bir milyar altı yüz elli milyon
ABD Doları) bedel karşılığı satışı için 10 Mart 2022 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi LYY ve TVF arasında imzalanmıştır. Hisse devir
işlemleri gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmede sayılan ön koşulların tamamlanmasını müteakiben gerçekleşecektir. Ayrıca
TTKOM'un bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Şirket Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar
verilecek kar payından satışa konu hisselere ait tutarın da LYY'ye ödenmesi konusunda taraflar mutabık kalmışlardır.

Satış rakamının karşılığı mevcut fiyatın yaklaşık %30 üstüne denk geliyor. Pozitif etkisi olmasını bekliyorum. Öngörü açıklamasında düştükçe desteklerden kademeli alıma uygun açıklaması vardı dikkat ederseniz, düşünce de bu nedenle yeni öngörü gördünüz. Bunu çok kere düşerken alt fiyatlarda, yükselirken de üst fiyatlardan yaptım. Sonuçta beklentime göre hisse daha düştüyse daha da uygun bir getiri imkanı olur.

Ttkom anlaşmaya göre 3 Milyar Dolar civarı bir bedele denk geliyor. Hariri Ailesine yanlış hatırlamıyorsam 5.7 Milyar Dolar gibi bir değerle satışmıştı. Bedel bizim bankalardan alınan kredilerle ödenmiş. Ama sonraki 7 yıl içinde aile 5 Milyar Dolar üstünde bir temettüyü yurt dışına kendisine çıkartmış ama banka borçlarını geri ödememişti. Şimdi düz mantıkla bakarsak, bankaların Dolar bazında ciddi zararları olacağını görüyoruz. Ama nakit girişi yaratacağı için, üstüne bir de 2021 temettüsü de bankalara ödeneceği için akbnk, garan, ısctr ve ykbnk'de de olumlu etkisi görülebilir. Ama uyarıyorum, ilk verilen kredi  tutarı ile şu an satılan bedel arasındaki zarar nasıl dikkate alınacak bu konuda tam yorum yapamıyorum. Şu an için olumlu yansımasını bekliyorum.

Hissede çağrı beklentisi yok. Eğer o olsaydı ttkom için bir anda %30 yüseliş yaşanmasını beklerdik. Şimdi ise kısmi yükselişle sınırlı kalabilir.


    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_