Soru - Cevap (Netas)

  •  A 
SE*** KI*** 09.02.2021 19:51
Konu / Hisse Kodu: Netas
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle toplam sorumluluk limiti 20.000.000 ABD Doları olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde imzalanmıştır. Bu ne anlama geliyor ? Bu sigortanın şirkete maliyeti nedir ? Genelde sigorta edilen fiyatın 80 de 100 / 1 oluyor ama ? Bu şirket yöneticisine de mi güvenmiyor anlamı çıkarmalıyız ? Hisse etkisi olur mu ?
Cevap 09.02.2021 23:37

Özel bir durum değil. Şirketlerin yaptığı sigortalardan biri.


    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_