Soru - Cevap (İzmir demirçelik)

  •  A 
AL*** BO*** 30.08.2020 17:19
Konu / Hisse Kodu: İzmir demirçelik
Merhaba Abi, İzmir demir çelik ile ilgili olarak beklenen kap haberleri varmış, önümüzdeki aylarda şuanki rakamların 2-3 katı olacağı söyleniyor. Bilginiz var mı?
Cevap 31.08.2020 00:26

Şimdi böyle manipülasyona neden olabilecek, henüz açıklanmamış bir haberin spekülasyonu için resmi bir açıklama duymadan fiyat hakkında yorum yapmam mümkün değil. Ben bu bilanço ile hisse için teknik analize bakıp öngörü vermeye cesaret edemem doğrusu.

Ama takastaki görüntüye bakınca, hisse sanki bir süre sonra borsadan çıkartılmak isteniyor gibi geliyor bana. Eğer dolaşımdaki payın en az % 95'i tek elde toplanırsa, başvuru halinde borsa kotundan çıkartılabiliyor. Benzer bir durum biliyorsunuz mrshl'de 30'lu fiyatlardan itibaren yaşanıyor. Gönüllü pay alım teklifi ile hisse yatırımcılarına gönüllü çağrı yapıyorlar. Birkaç kez bu gönüllü pay alım teklifi fiyatını yukarı yönlü arttırdılar.

Izmdc bilanço zararı yüksek olmasına rağmen hissenin fiyatı devamlı artıyor. Bunun bilanço ile izahı zor. Ama dediğim gibi, henüz şirketten bu hareketin nedeni için yapılmış bir açıklama yok. Son yapılan açıklamada ''Olağandışı fiyat hareketleri ile ilgili açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz yoktur!'' açıklaması yaptılar. Ama hisse cuma günü yine tavan kapandı. 

Son takas görüntüsüne bakınca ise, % 86.79 tek bir kurumda toplanmış görünüyor. Altında yer alan iki kurumun takası da % 5.80 ve % 1.36 olarak görülüyor. Ama tabii takastaki bu oranlar birlikte hareket eden kişilere mi aittir, yoksa bir kısmı bağımsız yatırımcıların mıdır  bilemem.

Bu arada teknik bir uyarı da yapmam lazım! Hisse bu yükselişinde altta ilk gördüğüm 27.70 ve 17.82 seviyelerinde gapler bırakmış. Bu gapler kapanır mı bilemem. Ama varlığını bilmek gerekir.


    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_

Cevap 02.09.2020 10:25

Gördünüz gelişmeleri. SPK bir yatırımcıya aşağıda açıkladığı detayla yasak getirdi. Teknik gaplerin ilki hemen kapandı. Kısacası piyasada manipülatif çok işlemler oluyor. Yatırımcının kendini koruması için, söylentilerden uzak durması lazım. Sonuçta SPK'nın da yapabilecekleri sınırlı. Onları da bu şekilde yapmaya çalışıyor. SPK paylaşımını aşağıda bulabilirsiniz.

 

SPK tarafından getirilen işlem yasakları

Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde
yer aldı.

 "İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC, Şirket) pay piyasasında 21.08.2020-31.08.2020 döneminde meydana gelen
olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya
uygulamasındaki "Borsa Tatlıcısı" adlı grup üzerinden IZMDC pay piyasasına ilişkin olarak, IZMDC pay fiyatının geleceği düzeye
ilişkin afaki hedefler ve Şirket hakkında yanıltıcı açıklamalarla IZMDC payına talep oluşturmak suretiyle yalan, yanlış, yanıltıcı
nitelikteki paylaşımlarla yatırımcıları yönlendirerek menfaat temin etme amacı güttüğü ve bu eylemleriyle 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiilleri işlediğine dair
makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının
korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı
İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıs
hakkında 02.09.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. "

İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/MKK Sicil No : Ali GÜRSU 35262404

İşlem Yasağı Süresi: 6 ay

İlgili Tebliğ Maddesi: 5/1 ve 6/1

Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım
tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, "Borsa
Tatlıcısı" ve benzeri sosyal medya gruplarına dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara
iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_