TCMB Faizleri Değiştirmedi!

25.04.2019 13:58
  •  A 

Politika faizleri % 24 düzeyinde sabit tutuldu.

PPK, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme görülene dek, sıkı para duruşunun korunmasına karar verilmiştir dedi.

Fiyat istikrarı doğrultusunda eldeki bütün araçlar kullanılacaktır denen, açıklamada önceki metinde yer alan ''ihtiyaç duyulması halinde ek parasal sıkılaşma yapılabilecektir'' cümlesi yeni metinden çıkartılmış. İlgili kısmın metinden çıkartılması, haziran ayında indirim mi yapılacak beklentisini yarattı diye de bu kur tepkisi yaşanıyor olabilir.


    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_