İşsizlik Aralık'ta % 13.5!

15.03.2019 10:00
  •  A 

İşsizlik Aralık'ta % 13.5 (Önceki; %12.3) - TÜİK

Tarım dışı işsizlik oranı Aralık ayında % 15.6 (Önceki; % 14.3)
              Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Aralık ayında % 12.7 (Önceki; %12)
              İstihdam edilenlerin oranı Aralık ayında % 45.4 (Önceki; % 46.5)

2010 Mart ayından bu yana en yüksek işsizlik oranına ulaşmış olduk. Maalesef dünya genelinde de en yüksek işsizlik oranına sahip 10.ülke sıralamasındayız.


    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_