Cari Açıkta İyileşme Var!

11.10.2017 10:03
  •  A 

Cari işlemler dengesi Ağustos\'ta -1.24 Milyar Dolar(Beklenti; -1.8 Milyar Dolar)

Cari işlemler dengesi Ocak-Ağustos döneminde -27.23 Milyar Dolar 

Ödemeler Dengesi Net Hata ve Noksan Ağustos ayında +1.61 Milyar Dolar

Ödemeler Dengesi Net Hata ve Noksan Ocak-Ağustos döneminde -1.58 Milyar Dolar

Ağustos ayında yıllıklandırılmış cari açık -36.97 Milyar Dolar
 

    Saygılarımla

    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_