Ocak Cari İşlemler Açığı - 2.77 Milyar Dolar!

13.03.2017 09:01
  •  A 

Cari İşlemler Açığı Ocak ayında - 2.77 Milyar Dolar! 
           
           Ocak ayında yıllıklandırılmış cari açık -33.16 Myr Dolar.

Ödemeler dengesi net hata ve noksan Ocak ayında -687 Milyon Dolar.
 

    Saygılarımla

    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @_Stratejist_